DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 02.02.2024 19:54:06 

JOGA  ZDRAVÍ  ČLOVĚKA

JIN A JANG
E N E R G I E   A   J A K   V   N Í    P L A V E M E.
 
 
Pro naplnění duševní a tělesné disharmonie kolem nás i v nás přijímám  teorii duální formy energie JIN a JANG jako nejvýstižnější. Vychází z našeho vnímání světa - jako hry dvou protikladů a všech jejich kombinací. 
 
O JIN-JANG ENERGII
Dle východní teorie je Universální energie (to, co nás obklopuje a tvoří), zjednodušeně - něco jako baterie o dvou pólech. Určitě znáte čínskou monádu, kde je v kruhu černá kapka s bílou tečkou a stejně velké pole zaujímá bílá kapka s černou tečkou. Je to forma duálního světa, kde žijeme v systému neustálého prolínání dvou pólů energie Jin a Jang, vně i v nás. Jsme i jeho součástí. Známe nahoře a dole, příliv a odliv, nádech a výdech, ano a ne, světlo a tma, blaženost a utrpení, pravá a levá mozková hemisféra... a vše je zde současně. Z hlediska emočního chování to vystihuje věta: "Jsme Láska i Nenávist a všechno mezi tím. Už v Bibli i pohádkách je toto podobenství (Ábel aKain...) V každém z nás je namíchána směs Jinu a Jangu - neboli ženské a mužské energie. Není to však statické, jejich poměr se neustále mění. Vždyť i v čínské terminologii je Jin stinná strana hory a Jang slunečná. Ale tím, jak slunce putuje, se stín posouvá a z Jinu se stává Jang a naopak. A dle toho reagujeme nějakým způsobem v každé situaci, ať už v práci, rodině, či partnerství tak, jak v nás momentálně Jin a Jang proudí . Abychom tu možnost volby mohli použít,je dobré vědět, jak s nimi zacházet a čím jsou Jin a Jang charakteristické.
 
 CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI JINU A JANGU .. .
 ENERGIE JANG JE ODSTŘEDIVÁ, ROZPÍNAVÁ. SYMBOL OCHRÁNCE , ŠTÍT, VŮDCE, DOBYVATEL. CHODÍ NA LOV OBSTARÁVÁ OBŽIVU PRO RODINU.JE PRŮBOJNÝ, TVRDÝ, RYCHLÝ. V INTELEKTUÁLNÍ ROVINĚ RACIONÁLNÍ,KOMUNIKACE JE POSTAVENÁ NA RÉTORICE A SOUBOJI ARGUMENTŮ, VE SNAZE ZVÍTĚZIT A PŘETÁHNOUT ENERGII NA SVOU STRANU.
EXTRÉMNÍ JANGÁČ“ VE VELKÉ MÍŘE POUŽÍVÁ SLOVÍČKO „JÁ“, NIKOHO NEPOUŠTÍ KE SLOVU A SKÁČE DO ŘEČI. JE OFENZIVNÍ.,CHCE SE PROSADIT. JDE TZV. "PŘES MRTVOLY". CHOVÁ SE SOBECKY A EGOISTICKY. VŮBEC NEPŘIPUSTÍ, ŽE BY MĚL NĚKDO JINÝ PRAVDU – NEŽ ON. NEPŘIJÍMÁ. JE AGRESIVNÍ FYZICKY I MENTÁLNĚ.
 
ENERGIE JIN JE DOSTŘEDIVÁ,ALE HRAVÁ, EMOCIONÁLNÍ, EMPATICKÁ A VÍCE INTUITIVNÍ. JE SDÍLNÁ A PŘIZPŮSOBIVÁ. JE OTEVŘENÁ A DŮVĚŘIVÁ.. NÁZORY DRUHÝCH PŘIJÍMÁ A JE KOMUNIKATIVNÍ. NEÚTOČÍ, ALE BRÁNÍ SVÉ POZICE. UMÍ DOJÍT KE KOMPROMISU. JE TRPĚLIVÁ A ROZJÍMAJÍCÍ. UDRŽUJE RODINNÝ KRB, PEČUJE O POTOMKY. FYZICKY JE NEAGRESIVNÍ, HLADIVÁ A NĚŽNÁ. EXTRÉMNÍ JIN JE PASIVNÍ, POTŘEBUJE VŮDCE, NEMÁ NÁZOR,SCHOVÁVÁ SE, BOJÍ SE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ... JIN JE SLUŽEBNÝ, BÁZLIVÝ AŽ DEPRESIVNÍ - JSEM K NIČEMU, NIC NEUMÍM, JSEM OŠKLIVÝ/Á...
NELZE ŘÍCT ŽE JIN JE DOBRÁ A JANG ŠPATNÁ,NEBO NAOPAK. JDE O TO UMĚT NAMÍCHAT V SOBĚ TEN SPRÁVNÝ POMĚR.

ZE SHORA UVEDENÉHO VIDÍTE,ŽE NENÍ OPTIMÁLNÍ KDYŽ PŘEVAŽUJE EXTRÉMNÍ JIN,NEBO JANG.