DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 02.02.2024 19:54:06 

JOGA  ZDRAVÍ  ČLOVĚKA

ČLÁNKY‚ÚVAHY‚MANTRY

 

Dovolil jsem si semka přenést jeden citát:

Tvým úkolem je vytvořit nové nebe a novou Zemi. Proto se příliš nezabývej potížemi, strastmi, nemocemi, utrpením, válkami a spory světa. Nedovol, abys jimi byl pohlcen, neboť jestliže tomu tak bude, staneš se součástí nákazy, nikoliv lékem. Povzneseš-li své vědomí, staneš se odolným vůči potížím světa a budeš žít a pracovat se vším kolem sebe, a přece se tě to nedotkne a nijak tě to neovlivní. Lékař nebo sestra musí být odolní, aby byli schopni volně pracovat s vysoce nakažlivými nemocemi, a nesmí v nich být žádný strach. Ani ty neměj strach, když vidíš, že se situace ve světě zhoršuje. Nikdy nezoufej. Prostě vytrvej ve víře, svou mysl zakotvi ve Mně a věz, že vše bude velmi, velmi dobré.
Eileen Caddy :74:

Krásná moudrost od pana Wericha:

Na jedno jsem vždycky věřil. Že nás Pán Bůh udělal všecky stejné. Jeden je bílý a druhý černý. Jeden je krásný, anebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne, a všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. Jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident nebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná že toho má víc v makovici, možná že nosí lepší košili, že má fortelnější ruce, možná že má větší bicepsy.

Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Tím víc pro ty s menšími bicepsy a s horší košilí. Jenže tomuhle můžou věřit a rozumět jenom ti z lidí, kteří mají rádi lidi.

Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a jediný recept na štěstí a to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět.

 

NEPŘÁTELÉ  NEJSOU!

  Zdravím všechny,kteří mají zájem o rozšíření poznatků o sobě, o vztahu k okolí - a naopak. A také o tom, proč to, co se děje se děje právě tak a ne jinak. Přes tělesnou jógu jsem se dostal k její filosofii a k moudrostem východních nauk.  Stále víc si s pokorou uvědomuji, že všechny shora uvedené zdroje mluví někdy jinými slovy o téže základní moudrosti:
Podstatou životní energie je LÁSKA.  Myšleno ta bezpodmínečná, všeobjímající - ke všemu a všem.  Najdete-li v sobě její pramen, máte vyhráno.
Člověk si však bohužel vlivem svého Ega vytváří v mysli a posléze i svým chováním potencionální nepřátele. Ale to je v podstatě velký nesmysl! ŽÁDNÍ NEPŘÁTELÉ NEJSOU! Všichni jsme jeden organismus, dýcháme stejný vzduch, žijeme společně na planetě Zemi! JSME JEDNA FORMA ENERGIE. PLAVEME VE STEJNÉM MOŘI.
Pokud toto přijmeme,pak je k pousmání ona moudrost "Miluj i své nepřátele".... Ale jaké? Vždyť žádní nejsou! Aha - tak si je musíme nejdřív vytvořit, abychom je pak mohli milovat - paradox,co?  Zbytečně si komplikujeme život.
Naše malé Ego se neustále chce dělit od celku a snaží se nahrabat pro sebe svou energetickou kuličku - jako hovnivál :))  Jestliže však své Ego dokážeme rozpustit - spojíme se s Božskou jednotou v nás i kolem. Pak jsme v míru dokonalého Bytí.
 
Jóga a příbuzné východní nauky učí, jak se dostat z tohoto bludného kruhu ven, jak se spojit s Universální pravdouA může se začít třeba tělesnými technikami, které nás vyvedou z monotóní denní pouti a otevřou dveře naší duše. Neboť tělo a duše "jedno jsou" - jak můžeme číst v mnoha moudrých knihách a pociťovat na vlastní kůži.
Jóga nám může "rozšířit obzory"  pomocí transcendentálního pochopení souvislostí v dění kolem nás i v nás.
Nikoho neomezuje, nevnucuje. Jen nabízí - zkuste se podívat na sebe a na svět z jiného pohledu...
 
A za to jsem rád, protože mi  jóga "pasuje do života"
Richard
 
DVOJITÁ  MÁJA
V Indii říkají,že svět,jak ho vnímáme je iluze - neboli mája. Každý nosíme ve své mysli ještě další,paralelní svět - a sice představu "Jak by měl ten svět vypadat" - další mája..č.2 . Ten se často liší od zevního "reálného" světa - který je vlastně také májou..č.1. Kdo je nespokojen s disproporcí těchto dvou "světů" má 2 možnosti: A)buď se snaží srovnat,přispůsobit, harmonizovat svoji vnitřní představu "jak by měl svět vypadat" s venkovní realitou.Jde to a je to "dlouhá duchovní cesta",
jak jí popisuje třeba E.Tomáš,či Dalajláma. pak B) snaží se "předělat" okolní svět tak,aby odpovídal jeho představám
máji č.2 Narvat ho do formičky,kterou si vytvořil ve své hlavě. A to je boj jednak sám ze sebou a jednak proti přírodním zákonům.  Nemusíte se mnou souhlasit  :))

 

O JÓZE

Zkusím trochu na úvod pojednat něco málo k józe, která mi "pasuje do života". O fenoménu jóga 
už toho bylo napsáno hodně  a tak jen stručně, abych nenosil dříví do lesa :)  Richard  

Jóga je filozofie vycházející z hinduismu. Působí na člověka jako celek a vede ho k vnitřní a vnější harmonii. Po osvojení si „Jamy a Nijamy“ – nebo-li morálního kodexu,jsou dalším stupněm tělesná cvičení - tzv. hathajóga.
Ta vede k umění ovládat tělo a následkem toho i mysl, přičemž oba procesy jsou neoddělitelné. Jde pro středoevropany o atypické cvičení, které vede člověka zejména k úpravě tělesných návyků a mnohdy k eliminaci mentálních bloků a zlepšení duševního zdraví. Naplňuje klidem a harmonií. Hathajóga klade důraz na vědomé cvičení průpravných technik a zaujímání a prodýchávání pozic, po nichž následuje účinná relaxace a introspekce – tj. vědomá komunikace s vlastním tělem. Tak plně procítíme účinky předcházejícího cvičení a poznáváme svoje možnosti. Klasická hathajoga je klidná a meditativní.Nejde o tělesnou akrobacii,ale o spojení ásán a mentálního soustředění. Působí jako kompenzace našich zažitých,stereotypních a jednostranně opakovaných tělesných a duševních činností.Z fyzického hlediska působí při pravidelném praktikování pozitivně na kondici svalů, šlach a kloubů i optimalizaci funkcí tělesných orgánů.

ZDRAVOTNÍ ÚČINKY CVIČENÍ (HATHA)JÓGY
O tom, že pravidelným cvičením jógy je možno dlouho udržet tělo vitální a zdravé,ví každý,kdo se o jógu trochu zajímá. Pozitivní vliv praktikování jógy na lidskou bytost je nesporný.
Lékařské kapacity celého světa uznávají,že jógové cviky stimulují a harmonizují činnost žláz, orgánů a nervové soustavy. Současně regenerují a pročišťují celé tělo. Prováděním jogových ásan dochází k střídání protichůdných pohybů a vzájemných pozic jednotlivých částí těla, což způsobuje v koordinaci s dechem stimulaci vnitřních orgánů automasáží, optimální fungování lymfatického systému a lepší prokrvení procvičených partií těla. .
Cvičení jógy má pozitivní vliv na posílení imunitního systému a tím preventivně zvyšuje odolnost proti nemocem. Zlepšuje se pružnost kůže, což zpomaluje její stárnutí.
Z hlediska vlivu jógy na vegetativní nervovou soustavu je při střídání dynamických jógových pozic a následných relaxací zapojen střídavě sympatikus (tedy reakce „boj nebo útěk“) a parasympatikus, (tj.snaha veget. nervového systému o „zachování naší bytosti v dlouhodobé perspektivě“) Tím si cvičenec prakticky osvojuje návyky jak vědomě odolávat stresovým situacím a jak účinně relaxovat. Vegetativní nervový systém, který běžně není ovlivnitelný vůlí, pomocí jogových technik vytváří funkční rovnováhu sympatiku a parasympatiku. Stejně pozitivně působí i na endokrinní systém žláz.
 
 
JOGA A BÁJ.  

Na naší matičce Zemi se kdysi vyskytovaly malé skupinky lidí roztroušené po všech  jejích koutech. Tak dejme tomu jedna žila byla v dnešní Africe ,tu jiná skupinka - třeba v dnešní Evropě ,onde také na území  Číny. Všichni byli pod působením přibližně stejných přírodnich podmínek  a hledali jak se vyrovnat s počasím, ale také s nemocemi a emocemi... A protože neměli tehdá k disposici telefony faxy ani internet - nemohli si své zkušenosti sdělit.

Tak i na území dnešní Indie žil-byl také jeden národ, jehož členové uchopili shora uvedné též svým způsobem. Pojali člověka a jeho Bytí jaksi celostně / dnes se říká holisticky / a to tak,že už od počátku vnímali veškeré dění v lidské bytosti /mentální složku/ a mimo ni /vliv okolního světa/ jako něco, co spolu nerozlučitelně souvisí – a to prosím už několik století před naším letopočtem !  Přišli na to, že člověk vlastním malým Egem /svojí vlastní malou pravdou/ tyto a další faktory od sebe odděluje. Že má tendenci se nadřazovat  Přírodě a tím se z ní vylučovat. A to jen díky tomu, že mu byla dána možnost používat mozek.A že tuto možnost zneužívá-zdánlivě ve svůj prospěch.Ale ono se mu to dříve,nebo později vrací neprospěchem. Začali věřit zákonu Karmy / příčin a následků/. Došlo jim, že harmonie vzniká tím,že opět spojí své malé Ego /malé Já/, stím jedním Universálním Egem / velké,prapůvodní Já /, z kterého pocházejí, tak jak dítě ze své matky. Že budou chápat člověka,tedy sebe sama, jako spojení mentální a t ělesné složky - a to celé jako kamínek v mozaice Kosmického universálního Já. Přesně zapadá tam,kam patří-když najde svoje místo. A o těchto moudrostech se dochovaly velmi staré zápisy – Védy a Upanišady.

Filosof Pataňdžňali již několik století před naším letopočtem sestavil  systém tělesných a mentálních technik v osmi stupních a nazval jej Jogasútrou ..Ta slouží člověku k tomu, aby ovládl své tělo a myšlenky tak, aby se jeho Já ustálilo ve své skutečné povaze. Joga se léty samozřejmě také vyvíjela a vzniklo několikero odvětví jogy, m.j. joga transponovaná na evropské poměry, tak jak ji publikuje např. André van Lysebeth. Dnes, kdy už není problém komunikace mezi národy máme možnost p V naší spole řebírat to dobré a moudré od ostatních etnik – tedy i z Východu a tedy i jogu.čnosti, kde léčíme tělesné i duševní nemoci převážně chemií-t.j prášky,injekcemi…atd.,je návrat kpřirozeným přírodním metodám ozdravění duše i těla balzámem. A mezi tyto metody pat ří i JOGA. Můžete kdykoli zkusit, zda vám nebude také „pasovat do života“.  Richard Holický v.r. L.P. 2001                                                                                                                             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  JÓGA A VÍRA

Dostal jsem otázku,zda člověk praktikující jógu musí být věřící a dodržovat nějaká pravidla. To je námět na knihu

Uvádím zde alespoň stručně svůj názor,čímž si nečiním nárok na statut „Děda vševěda“.

Buddhistický mnich Patrik Kaisen říká,že vlastně všichni lidé na světě jsou věřící: v podstatě každý v něco věří – že bude zdráv on i jeho rodina,že se finančně zabezpečí, někdo věří,že najde pravou lásku – partnera, někdo třeba že vyhraje první cenu v loterii,i sportovci v tu pověstnou kapičku štěstí. V období studené války (a možná stále) jsme věřili,že se to papalášům nahoře nevymkne z rukou a nezmáčknou ten červený knoflík od jaderných raket …

Za tím vším je víra v nějakou neznámou sílu „osud“,“prozřetelnost“,“karmu“,nebo i Boha, záleží jak to nazveme.A víra nám dává sílu žít. Kdyby lidé nevěřili,mnoho z nich by to „zabalilo“,což se občas stává. Říká se: sáhl si na život,protože přestal věřit.

Na téhle myšlence asi něco je a já s ní souhlasím.

Jóga dává člověku absolutní svobodu a respektuje každého,jako jedinečný originál. Tudíž si neklade žádné podmínky. Slouží k tomu,aby člověk v sobě našel harmonii (jednotu) a tu pak sjednotil s harmonií vnější (Přírodou,Vesmírem,Životem... - třeba i Bohem). Moudrost taoistických,buddhistických,ale i křesťanských filosofů říká: „Bůh je jen jeden i když má různá jména.“

Jenže člověk omezen svým malým egem skutečnosti překrucuje a tak vznikají i nesmyslné náboženské války,kde ve jménu různých náboženství se mydlí hlava nehlava různé skupiny lidí,místo aby ve jménu jediného Boha žili v míru a lásce,jak to jejich náboženství většinou hlásají.

Jóga má svůj morální kodex,který nikomu nevnucuje ale uvádí jej jako doporučenou psychohygienu. Je to Jama a Nijama,které mimochodem jsou velmi podobné křesťanskému desateru např: neubližování,nekradení,pravdomluvnost atd. a záleží na každém do jaké míry si je osvojí,nebo se k nim bude alespoň přibližovat :)   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tak konec světa 21.12.2012 (zase) nebyl. Radujme se,neboť opět zmizel další uměle vyvolaný strach. Mnoho lidí čekalo na příchod Mesiáše,který učiní svět lepším. Ale proč čekat? Každou minutu můžeme změnit svůj život my sami. Mesiáše má totiž v sobě každý z nás. Všichni můžeme přispět ke změně světa,ve kterém žijeme.

Ano,vím je to stále stejná písnička – staré známé pravdy,které šířilo již mnoho filosofů,mudrců, ale i „obyčejných lidí“ od pradávna – ona to totiž není žádná věda. Jenže většina lidí neposlouchá tento evergreen a  chce stále slyšet něco nového – „stará písnička“ už je „nebaví“. Ale kdyby se zastavili, ztišili a pořádně se zaposlouchali uslyší to,co je může osvobodit: „Chceš-li změnit svět – začni u sebe“! Tralalá-ulála – je to tady! Něco nového – bomba!... staré osvědčené pravdy platí,jen je praktikovat!!!

Nechcete,aby ve světě byla lež? – sami nelžete! Chcete,aby vás nikdo neokrádal?-sami nekraďte! Chcete,aby vám nikdo neubližoval? – sami neubližujte!... a tak bych mohl pokračovat…Ruku na srdce: kolikrát zalžete do mobilního telefonu,že jste někde jinde,nebo že „právě spěcháte“, musíte něco důležitého vyřídit, není  vám dobře, jste právě sami (a nejste) – atd. Nedejbože lhát do telefonu před dětmi,které to dobře vědí. Tím už je infikujete lží …

V horším případě pak okrádá jeden druhého např. ve formě exekucí…  Navzájem se okrádáme - a kde je Láska?

Nebo při setkání s „novým“ člověkem – v práci, v kruhu rodinném,sportu atd… díváte se na něj apriori s nedůvěrou,hledáte na něm nejdříve „chyby“, „nedostatky“,za co by jste ho mohli zkritizovat, využít třeba své vyšší funkce a ponížit jej? Jak ubohé. To se vám může kdykoli vrátit.Jak je vám,když přijdete do nové party a neznámí lidé k vám takto přistupují? Není to příjemné,co? A takovou energií, kterou lidé komunikují  infikují své okolí a potažmo celou společnost. Takže jakmile budu šířit kolem sebe nedůvěru,násilí -  mentální či fyzické,ponižování,nenávist atd. – stejně se mi to jednou v nějaké formě vrátí. Je to infekce – jako chřipka. Neustále jsme v interakci s ostatními lidmi a v denním styku si nepřetržitě  mezi sebou vyměňujeme emoce – lapidárně řečeno lásku i nenávist. Jestliže budeme na druhé přenášet  Lásku – léčíme,budeme-li šířit zlo,druzí onemocní  a budou tu nemoc šířit dál – ať už vědomě,či nevědomě. Je to  infekce,epidemie. Lidstvo je jedna bytost a stále potřebuje „sérum Lásky“,aby vyléčilo „bacily zla“. Sami se můžeme rozhodnout,zda budeme tou zdravou buňkou v těle zvaném Lidstvo,nebo tou nemocnou.  K vyléčení nám může pomoci náš vnitřní Mesiáš. Neustálá víra v Dobro. A tím Dobrem infikovat druhé. Ano pro mnoho lidí je to moc obtížné,nepohodlné a někdy vyvolávající strach. Proboha strach z čeho? Z lidí?...nebo ze sebe?

Na světě je několik miliard člověků  a každý má svou představu „jak by měl ten svět vypadat“… nejlépe tak,aby se měl dobře on (ona),nebo do toho zahrne maximálně své blízké. No jo,ale to by muselo existovat několik miliard světů a tam v tom svém by byl ten dotyčný/á možná spokojen… ale na jak dlouho?

 Miliardy Zemí nejsou – žijeme všichni na jedné naší  krásné modré planetě Zemi. Děkujme  v pokoře za ten dočasně darovaný domov. Děkujme za šanci zvanou Život. Někdy s ní zacházíme jako zlobivé  dítě s vymodlenou hračkou, kterou po dvou dnech hodí do kouta. Ale novou už nám nikdo nekoupí ! Záleží na každém člověku,zda se tu budeme mít rádi,nebo se pomlátíme.Kdy v sobě probudíme Mesiáše? Je mnoho otázek,na které lidstvo dosud nenašlo odpověď. Lidský intelekt je velmi zvídavý a stále by chtěl "všechno vědět". Někdy to vypadá,že mozek si sám vytváří otázky a pak na ně hledá odpovědi - protože pořád potřebuje nějakou činnost. Často pak sám sebe "dostává do pasti" protože si položí otázku,na kterou nemůže nalézt odpověď.Tento aspekt je však kontraproduktivní a přináší sebou nespokojenost, stres, deprese. Lékem na tyto stavy je např. praktikovat taoistické WU-WEJ "prázdné nic" (nicnedělání mysli).  Je to velká úleva od stavu mysli "zamořené" otázkami. Copak je nutné "všechno znát"? - i tento stav je relativní. Což takhle být spokojen s tím,že jsem ČLOVĚK - a jen tak obyčejně se radovat ze života... laugh

 

NĚCO OD  EDUARDA TOMÁŠE:

"Nepachti se po něčem,co ti samo nepřichází..."

 

Podstatou buddhismu je princip, že každý náš skutek či myšlenka jsou "potrestány": předchází a tím zároveň vytváří naši budoucnost. Myslíte si, že dobré či špatné skutky jsou včas "trestány" většinou už v našem současném životě, anebo až v příštím?

To není jen učení buddhismu, ale všech velkých náboženství světa. Nejde ovšem o potrestání, to je naivní názor - kdo by koho trestal? - Jde o vyrovnání. Příroda miluje rovnováhu. Naše skutky a myšlenky - dobré, horší i nejhorší - jsou novými zkušenostmi rovnováhy, a to většinou už v současném životě. Ale když na to není čas a někdy i z jiných příčin, vyrovnání se přesouvá do dalších životů. U duchovně pokročilejších lidí jde vyrovnání rychle, někdy přímo, okamžitě, u duchovně zaostalých velmi, velmi pomalu. Takže ti už ani nevědí, proč to či ono na ně přišlo. A na druhé straně se lidé diví, proč takový darebák má úspěch a všechno se mu daří. To je právě tím osudným odkladem.


 

ŽENY A MUŽI JSOU SOUČÁSTÍ BOŽSTEV SHAKTI A SHIVY,ZÁSTUPCI JIN A JANG FOREM ENERGIE

Každá žena je jedním z miliónů prstíku bohyně SHAKTI. Každý muž je jedním z mnoha prstů boha SHIVY. Když se dotknou - přeskočí jiskra Spojení. Každý prst je jen polovinou Lásky. Teprve,když se spojí je to Láska celá - prstu k prstíku. Každá žena je jedním okem z miliónů očí bohyně Shakti. Každý muž je jedním okem z mnoha očí boha Shivy. Když se do sebe zahledí - přeskočí jiskra Spojení. Každé oko je jen polovinou Lásky. Teprve, když se oči do sebe ponoří je to Láska celá - očka k oku. Každá žena je jednou z miliónů buněk srdíčka bohyně Shakti. Každý muž je jednou z mnoha buněk srdce boha Shivy. Když se tyto dvě buňky potkají, dotknou se, zahledí se do sebe a porozumí si - přeskočí jiskra Spojení. Každá taková srdeční buňka je zlomkem Lásky a když se obě spojí - je to Láska celá - srdeční buňky Shakti k srdeční buňce Shivy. Prst, oko či srdeční buňka Shakti a Shivy jsou však jen malilinkou součástí jejich nositelů. Pokud chceme zažít Lásku Velkou - Úplnou, nemůžeme milovat jen prst, oko, nebo jednu buňku Shakti nebo Shivy, ale milujme celou Shakti (ženský element) - jako Shiva (mužský element) a celého Shivu z pozice Shakti. Proto nelpěme na lásce k jedné osobě tak, že jsme na ní závislí. To pak milujeme jen prst, oko, nebo buňku Lásky a pro svoji slepotu nevidíme Lásku Velkou-Úplnou. R.

 

KDE DOMOV MŮJ...?

Co si představíme pod pojmem "Domov"? Pravděpodobně místo, kde se budeme cítit bezpečně,žít v klidu a míru, mít dostatečnou porci svobody a být spokojeni.A proto hledáme a budujeme různá "hnízda" - v paneláku,cihle, rodinném domku, měníme místa, zaměstnání, partnery.Někdy máme pocit,že to je ONO,ten DOMOV, ale tím,jak se věci a události neustále mění,tak za čas jsme zase nespokojeni. A tak znovu budujeme nové hnízdo,měníme byt, job, event.partnera...nebo se rozhodneme být sami... a stále hledáme to bezpečí,klid a mír,svobodu a spokojenost -  Ne takové ty chvilkové - ty už jsme zažili...ale ty definitivní. A kde jinde hledat takové místo - než v sobě? Zde si můžeme vytvořit bezpečí,klid a mír,svobodu a spokojenost, které nenajdeme ani ve vile "podnikatelské baroko", ani v USA, Austrálii a nikde jinde na Zemi. Ten pravý DOMOV můžeme nosit v sobě - mít ho pořád sebou. A záleží na nás,jak tam chceme mít \"uklizeno\". Všechny strachy, pochyby, ale i agrese,pocity nepochopení atd...je ten prach,špína prostě "bordel",který si vytváříme někdy sami.A je svobodou volby, jaký si ten "DOMOV" v sobě vytvoříme. Pochybovačný,nejistý,stresový...?...nebo bezpečný,klidný,svobodný a spokojený? Tím,co vytvoříme v sobě pak spoluvytváříme i okolní svět (s kterým jsme pak paradoxně někdy nespokojeni).   - - - -Shora uvedené je jen jinými slovy reprodukovaná stará moudrost - "Chceš-li změnit svět,změň sám/a sebe"  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

R O Z P O U Š T Ě N Í    E G A  - zde je dort,který jsem upekl z načerpaných info a života.

 
Dle východní teorie (potažmo přebrané i "zápaďáky) je Jedno velké EGO (JÁ)- nazývané Vesmír, Nekonečno, Stvoření, Bůh, Tao...atd.- v kterém jsou obsaženy miliardy malých Egíček (také Já) jedinců - jako když v moři plavou miliardy ryb. To moře-Ego, je JEDNO a je to prostředí,ve kterém ta malá Ega - ty ryby jedině mohou žít. Rodí se zde a umírají, dává jim potravu a veškeré podmínky k žití. 
Zrovna tak my lidé jsme každý jedinečný originál, nositel malého Ega (jedinečnosti) a žijeme v nekonečné velké JEDNOTĚ (Vesmír,Stvoření...viz výše).
Ryby plavou v moři,berou to jako samozřejmost a nepřemýšlí nad tím. Řídí se zákony moře. 
Člověk oproti tomu - díky (nebo bohužel?) svému intelektu - schopnosti přemýšlet a analyzovat se právě na bázi myšlenek,kterými se projevuje jeho malé Ego považuje za oddělenou,samostatnou jednotku. Vytváří si svůj vlastní "vesmír" myšlenek,názorů, subjektivních pohledů na dění kolem...
Celé životní procesy se odehrávají jen v hlavách lidí,kteří chtějí tvarovat svět podle svých SUBJEKTIVNÍCH myšlenek - a každý trochu jinak. A jsme u toho. Naše malé Ego se nás snaží oddělit od Velkého Ega - toho původního zdroje Štěstí,Lásky,Moudrosti a Poznání. Prapůvodního zdroje našeho života.
Člověk zapomíná na to, že velké JÁ (Jsoucno)  nám dává veškeré podmínky k životu. Vezměte si třeba,kdyby na Zemi úplně zmizel vzduch... veškerý byznys,shánění po všem možném i nemožném by šlo do hájíčka zeleného :)) A teď přímo k tématu: Jak vidno - bída tkví v našich vlastních myšlenkách - tedy v projevu našeho malého Ega... A to je to,co chceme rozpustit.
Zkusme to takto: nereagovat svými myšlenkami na jakýkoli podnět. Jsme zvyklí si na vše hned najít svůj hodnotící pohled- ať už kritický, nebo pozitivní,či ix variant mezi tím. Nechme věci ať se dějí a zaujměme k nim neutrální postoj - prostě nenecháme se vtáhnout do děje. 
 
JE TO OBROVSKÁ ÚLEVA. Najednou nemusíme nic řešit, nad ničím přemýšlet. Jsme jako střed kola který je v klidu a kolem něj se vše otáčí. Jediný pohyb nás-kola je dech. Je to MEDITACE.Stav bez myšlenek.
V sedu nebo lehu se prostě uvolníme (dech -tělo-mysl) a necháme věci plynout. Vše se děje bez nás - nemusíme do toho zasahovat. Myšlenky se zastaví,nebo úplně zmizí. A my jen jsme...
JÁ VÍM může to být těžké,ale chce to neustále opakovat, pro přijmutí do svého životního řádu. Nebo zkusit Vipásánu - pokud myšlenky přicházejí - jen je pozorovat jako obláčky na obloze a nechat je rozplynout,nebo přejít na druhou stranu obzoru. Nevěnovat jim pozornost. Nedat jim energii...  JDE TO, má to ozkoušeno mnoho lidí,kteří se tímto zabývají.
Třešničku na dort si můžeme dát sami